PREM Wijkverpleging

De aanleiding

De PREM Wijkverpleging is een verplichte meting voor alle zorgorganisaties die in 2020 wijkverpleging uitvoeren. De PREM is onderdeel van de kwaliteitsinformatie wijkverpleging zoals beschreven in het kwaliteitskader op de website van Zorginstituut Nederland.

Het kwaliteitskader geeft antwoord op de vraag wat goede wijkverpleging inhoudt en wat de samenleving mag verwachten als iemand is aangewezen op de wijkverpleging. Een beroepsgroep met een professie en opdracht zoals beschreven in het kwaliteitskader, heeft ruimte en ondersteuning nodig om deze verantwoordelijkheden te kunnen uitvoeren. Dit betekent kwaliteitsverbetering en professionele ontwikkeling door leren en verbeteren van de praktijk en van kwaliteitsinformatie.
Onderstaande figuur geeft het (continue) proces van leren en verbeteren weer. De figuur laat zien hoe de kwaliteitsinformatie bijdraagt aan het proces van leren en verbeteren.
prem
Figuur kwaliteitsindicatoren wijkverpleging – handboek voor zorgaanbieders wijkverpleging