Meteen naar de inhoud

kwaliteitskader PREM Wijkverpleging

De PREM Wijkverpleging is een verplichte meting voor alle zorgorganisaties die in 2021 / 2022 / 2023 wijkverpleging uitvoeren. De PREM is onderdeel van de kwaliteitsinformatie wijkverpleging zoals beschreven in het kwaliteitskader wijkverpleging op de website van Zorginstituut Nederland.

Het kwaliteitskader geeft antwoord op de vraag wat goede wijkverpleging inhoudt en wat de samenleving mag verwachten als iemand is aangewezen op de wijkverpleging. Een beroepsgroep met een professie en opdracht zoals beschreven in het kwaliteitskader, heeft ruimte en ondersteuning nodig om deze verantwoordelijkheden te kunnen uitvoeren. Dit betekent kwaliteitsverbetering en professionele ontwikkeling door leren en verbeteren van de praktijk en van kwaliteitsinformatie.

Voor uitvoering van de PREM Wijkverpleging is er een handboek opgesteld. Dit handboek is opgesteld voor de periode 2021 t/m 2023. Daarnaast is er een flyer over de PREM Wijkverpleging voor communicatie met cliënten, familie en naasten.

Triqs is het meetbureau dat voor u deze meting kan uitvoeren. 

Onderstaande figuur geeft het (continue) proces van leren en verbeteren weer. De figuur laat zien hoe de kwaliteitsinformatie bijdraagt aan het proces van leren en verbeteren. 

leren en verbeteren - kwaliteitskader wijkverpleging
Figuur kwaliteitsindicatoren wijkverpleging – handboek voor zorgaanbieders wijkverpleging