Ga naar de inhoud

Cliëntenbestand

De PREM Wijkverpleging wordt veelal schriftelijk uitgevoerd. Hiervoor dient u bij Triqs een cliëntenbestand wijkverpleging aan te leveren. Hier download u het Excel format waarin de gegevens ingevuld moeten worden. Alle kolommen dienen ingevuld te zijn (met uitzondering van de kolom ‘tussenvoegsel’ die alleen ingevuld wordt als er sprake van is). Het is belangrijk om de gegevens op de voorgeschreven manier te noteren, anders zal het bestand niet geaccepteerd worden bij het uploaden.

Bij het invullen van de cliëntgegevens zijn er een aantal aandachtspunten. Allereerst zijn er enkele criteria die toegepast moeten worden om te bepalen of iemand wel of niet mee mag doen. Deze criteria zijn:
  • de cliënt krijgt persoonlijke verzorging en/of verpleging
  • de cliënt is minimaal 1 maand in zorg.
Verder dient u erop te letten dat:
  • er geen dubbelen in het bestand staan
  • er geen personen in staan die onlangs overleden zijn
  • de adressen juist zijn (denk aan verhuizingen, etc.)
  • de adressen volledig zijn (denk aan huisnummers, toevoegingen, volledige postcodes)
  • u geen namen en adressen laat verschuiven waardoor verkeerde combinaties van gegevens ontstaan.

De verantwoordelijkheid voor het aanleveren van een correct cliëntenbestand wijkverpleging ligt bij u. Triqs voert geen check uit op het aangeleverde bestand en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het versturen van post naar foutieve adressen of naar personen die deze post niet hadden moeten krijgen.

Andere mogelijkheden om de PREM Wijkverpleging uit te voeren zijn het uitreiken van schriftelijke vragenlijsten, telefonische afname of individuele face-to-face interviews.  De hiervoor benodigde gegevens kunnen met de projectleider worden afgestemd.