Ga naar de inhoud

PREM Wijkverpleging vanaf slechts €750,=

leren en verbeteren door kwaliteitsinformatie

PREM WIJKVERPLEGING voor 2021 – 2023 VERPLICHT.

Iedere zorgorganisatie die wijkverpleging levert dient in de periode 1 maart t/m 31 december een PREM-meting uitgevoerd te hebben. Het is verplicht voor deze organisaties om hun data aan te leveren bij Mediquest (Trusted Third Party) ten behoeve van het Openbare Databestand van ZiNL. 

Wanneer cliënten hiervoor toestemming geven dient de data ook aangeleverd te worden bij ZorgkaartNederland (uit: kwaliteitskader Wijkverpleging). Voor meer informatie zie ook de website van het vernieuwend onderzoeksbureau Triqs.

De PREM Wijkverpleging (Patient Reported Experience Measure) is een vragenlijst die de ervaring en beleving van cliënten met de wijkverpleging meet. De vragenlijst bestaat uit 9 ervaringsvragen, te beantwoorden op een schaal van 1 tot en met 10: een aanbevelingsvraag (NPS), 2 open vragen (wat kan beter en waarover bent u zeer tevreden) en een aantal achtergrondvragen. Vanaf 2021 is er aan de vragenlijst een PROM vraag over kwaliteit van leven toegevoegd.

Uiteraard is het mogelijk eigen vragen toe te voegen aan de vragenlijst.

NB genoemde tarieven zijn excl. BTW

Alles over de PREM wijkverpleging

Verplichte meting

De PREM Wijkverpleging is een verplichte meting voor alle zorgorganisaties die in 2021 / 2022 / 2023 wijkverpleging uitvoeren. Deze meting is onderdeel van de kwaliteitsinformatie wijkverpleging zoals beschreven in het kwaliteitskader op de website van Zorginstituut Nederland.

Privacy (AVG)

Een organisatie mag niet zomaar persoonsgegevens doorsturen naar een andere partij omdat personen recht hebben op privacy. De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is de wet die in Nederland beschrijft wat wel en niet mag in dit kader. De verantwoordelijkheid voor het juist opvolgen van de wet ligt bij de organisatie die de gegevens doorzet, u dus.
De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is de wet die in Nederland beschrijft wat wel en niet mag in dit kader.
aanleveren cliëntenbestand PREM Wijkverpleging

Aanleveren cliëntenbestand

Voor het uitvoeren van een correcte meting heeft Triqs een Excel bestand beschikbaar die u gebruikt om uw cliëntenbestand aan te leveren. Daar downloadt u het Excel format waarin de gegevens ingevuld moeten worden.