PREM Wijkverpleging 2020 alsnog verplicht

leren en verbeteren door kwaliteitsinformatie

Waarom de PREM Wijkverpleging?

UPDATE 17 juni 2020: PREM WIJKVERPLEGING 2020 ALSNOG VERPLICHT GESTELD!

De stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging heeft in overleg met ZiNL besloten dat zorgorganisaties die wijkverpleging bieden in 2020 alsnog verplicht zijn een PREM-meting uit te voeren. Deze PREM-meting had een meetperiode van februari 2020 – juni 2020, die periode is verlengd tot eind december 2020. De data dient aangeleverd te worden voor 1 maart 2021. Voor meer informatie zie de website van Triqs.

De PREM Wijkverpleging (Patient Reported Experience Measure) is een vragenlijst die de ervaring en beleving van cliënten met de wijkverpleging meet. De vragenlijst bestaat uit 9 ervaringsvragen, te beantwoorden op een schaal van 1 tot en met 10: een aanbevelingsvraag (NPS), 2 open vragen (wat kan beter en waarover bent u zeer tevreden) en een aantal achtergrondvragen. Uiteraard is het mogelijk eigen vragen toe te voegen aan de vragenlijst.

Alles over de PREM wijkverpleging

PREM Wijkverpleging

De PREM Wijkverpleging is een verplichte meting voor alle zorgorganisaties die in 2020 wijkverpleging uitvoeren. De PREM is onderdeel van de kwaliteitsinformatie wijkverpleging zoals beschreven in het kwaliteitskader op de website van Zorginstituut Nederland.

Privacy (AVG)

Een organisatie mag niet zomaar persoonsgegevens doorsturen naar een andere partij omdat personen recht hebben op privacy. De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is de wet die in Nederland beschrijft wat wel en niet mag in dit kader. De verantwoordelijkheid voor het juist opvolgen van de wet ligt bij de organisatie die de gegevens doorzet, u dus.
De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is de wet die in Nederland beschrijft wat wel en niet mag in dit kader.
Voor het uitvoeren van een correcte meting heeft Triqs een Excel bestand beschikbaar die u gebruikt om uw cliëntenbestand aan te leveren.

Opstellen cliëntenbestand

Voor het uitvoeren van een correcte meting heeft Triqs een Excel bestand beschikbaar die u gebruikt om uw cliëntenbestand aan te leveren. Daar downloadt u het Excel format waarin de gegevens ingevuld moeten worden.